Dự án - Hệ thống hút bụi gỗ Bình Dương

Hệ thống hút bụi gỗ Bình Dương


Project Description

hệ thống hút bụi gỗ tại nhà máy chế biến gỗ Công ty Thịnh Việt II, sử dụng bộ lọc filter rung rũ khí nén với công suất 300,000m3/h, hiệu suất lọc bụi đạt hiệu quả 99%

PROJECT LOCATION:

Detroit

PROJECT TYPE:

Pre-Construction

PROJECT COST:

$100,000

CLIENT:

Okler Themes

GENERAL PROGRESS
81%
PHASE 1
85%
PHASE 2
75%
PHASE 3
85%
More Information