Dự án - Dây chuyền sơn & Buồng phun sơn

Dây chuyền sơn & Buồng phun sơn


Project Description

Hệ thống dây chuyển sơn và buồng phun sơn được lắp đặt thành công  tại Công ty Chế Biến Gỗ  VHP tỉnh Đồng Nai.