Dự án - Dự án hút bụi Công Ty INTERHOUSE LA

Dự án hút bụi Công Ty INTERHOUSE LA

Project Description

Dự án hệ thống hút bụi gỗ tại nhà máy chế biến gỗ Công ty CP Interhouse LA.  Sử dụng bộ lọc chính bằng filter rung rũ khí nén 80.000m3/h.


More Information

Dự án hệ thống hút bụi gỗ tại nhà máy chế biến gỗ Công ty CP Interhouse LA.  Sử dụng bộ lọc chính bằng filter rung rũ khí nén 80.000m3/h.