Dự án - Hệ thống hút bụi gỗ

Hệ thống hút bụi gỗ


Project Description

Dự án hệ thống hút bụi gỗ tại nhà máy chế biến gỗ có quy mô rộng 10.000m2.  hiệu suất xử lý đạt 99% , giúp loại bỏ ô nhiễm môi trường, tăng năng suất lao động.